Hva er Den Nordiske Verdensarvforeningen (NWHA)?

Den Nordiske Verdensarvforeningen ble opprettet i 2016 i Island. Formålet med Den Nordiske Verdensavforeningen er å styre implementeringen av verdensarvkonvensjonen i Norden. Medlemsforeningene inkluderer alle nasjonale verdensarvforeninger.

Den Nordiske Verdensarvforeningen er en ideell organisasjon som har som mål å støtte de nordiske verdensarvstedene og implementeringen av UNESCOs verdensarvkonvensjon i Norden. En av de mest kjente arrangementene arrangert av foreningen er den årlige konferansen Nordic World Heritage Association (NWHA).

Siden 1995 har de nordiske verdensarvstedene jevnlig hatt møter for å utveksle erfaringer og diskutere hvordan verdensarvkonvensjonen kan gjennomføres for de nordiske landenes verdensarvarbeid. Dette har vist at både kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom verdensarven når mye lenger gjennom internasjonalt samarbeid og fordelen ved å lære av hverandre.

Historie

I 2016 ble Den Nordiske Verdensarvforeningen stiftet. Formasjonen skjedde på et historisk sted og verdensarvsted - Thingvellir på Island.

NWHA er en paraplyorganisasjon for verdensarv fra Danmark (inkludert Grønland), Norge, Island, Sverige og Finland. Hvert år arrangerer foreningen en nordisk konferanse for mennesker som jobber med verdensarv i Norden. I 2019 var Sverige vertskap for konferansen, som fant sted i Stockholm. I 2020 skulle konferansen ta sted i Norge på verdensarvstedet Notodden/Rjukan. Koronapandemien har imidlertid resultert i at konferansen ble utsatt.

Hva er et verdensarvsted?

Verdensarvsteder er kulturelle og/eller naturlige steder med enestående universell verdi som er viktige på tvers av land og generasjoner.

Verdensarvsteder er kulturelle og/eller naturlige steder som anses som å ha enestående universell verdi, som er skrevet på verdensarvlisten av verdensarvskomiteen.

Disse stedene eller bygningene antas å:

Verdensarvstedene blir sett på som steder med enestående universell verdi som overskrider nasjonale grenser og som vil være av betydning for fremtidige generasjoner.

Verdensarvstatus er en høy anerkjennelse som fører med seg ansvar og internasjonal kontroll.

FNs utdannings-, vitenskapelige og kulturelle organisasjon (UNESCO) jobber med å beskytte og bevare slike steder gjennom konvensjonen om beskyttelse av verdens kultur- og naturarv. Denne internasjonale traktaten ble utarbeidet i 1972.

Dessverre er mange av dagens verdensarvsteder foreløpig begrenset for turister grunnet corona, men det er ingen grunn til panikk da verdensarvstedene blir godt bevart. Mens du venter på å reise kan du jo ta deg en tur på et nettcasino og se noen av dem gjennom spilleautomatene, da dette faktisk er et populært tema på mange spilleautomater!